Start

Verksamhet Jollen Ateljén Om NybyVision Kontakt Folder NybyVisions vänner
            Länkar Träna svenska
 

 

NybyVision

Ömsesidig integration genom meningsskapande sammanhang och personliga möten

NybyVision har en bred kursverksamhet med betoning på svenskundervisning, samhällsorientering, friskvård och skapande verksamhet. NybyVision arbetar också med kulturaktiviteter, samhällskontakter, hälsofrämjande, familjestödjande och arbetslivsförberedande insatser.

Huvudmän för NybyVision är Österledskyrkan i Gamla Uppsala och Uppsala missionsförsamling. NybyVision är en del av huvudmännens diakonala arbete.

Verksamheten bedrivs i samverkan med Studieförbundet Bilda och med bidrag från Uppsala kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län med flera. NybyVision har ingått ett Idéburet Offentligt Partnerskap med arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun som bland annat innebär närmare samverkan med fokus på individernas möjligheter att utvecklas.

Vi har öppet
måndag - torsdag kl 8.30 - 15.00
OBS! Fredagar kl 8.30 - 12.00

Vi finns i hörnet Sturegatan - Odensgatan.
Ta buss 5, 9 eller 1 (ringlinjen).
Vår adress är Sturegatan 9, men entrén är på
Odensgatan 8.

Karta här!

Telefon: 018-560 730
e-post:

Läs mer ...
Anmälan

Vill du eller någon du känner börja som
deltagare på NybyVision? Tala med

  • Hanna Inghammar (vuxna) tel 018-560 731
  • Kajsa Lantz-Drennan (vuxna) tel 018-560 733
  • Kristina Wasserman (förskolebarn)
    tel 018-560 740

Vill du ...

  • bli volontär på NybyVision?
  • ha regelbunden information om NybyVision?
  • ha inbjudningar till olika aktiviteter?
Skicka då ett mejl till

eller ring vår reception, tel 018-560 730.

Ge en gåva
till stödföreningen

- Läs mer ...
- Ladda ner affisch
- Ladda ner gåvobrev

GDPR och den nya dataskyddslagen

Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgifts-lagen och skärper kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss på NybyVision att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. NybyVision, org nr 802416-3704, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lag.

Läs mer ...

 

 

 

 

 

NybyVision
Hörnet Sturegatan - Odensgatan

 

Terminsstart

NybyVisions kurser för deltagare
börjar 20 augusti.

 

Läs artikeln om Nybyvision
på unt.se
Ladda ner sidor ur papperstidningen:

Förstasidan

sidan A22

sidan A23

 

Tidningsartikel om NybyVision
i Seniorposten

 

 

NybyVision finns också på Instagram