NybyVisions vänner

Tänk att en så enkel sak som ett busskort kan förändra tillvaron för en hel familj!

Plötsligt kan det bli möjligt för både barn och föräldrar att ta sig till en daglig, meningsfull sysselsättning, göra något normalt, få utrymme för lek, träna svenska och bryta sin isolering.

Stödföreningen NybyVisions Vänner har ansvar för en social kassa från vilken deltagare på NybyVision kan ansöka om medel till busskort, mat, blöjor, hälsovård mm.

Familjer, som kommer tillsammans med sina barn till familjestödsverksamheten Jollen, är prioriterade för gåvor.

Vill du ge en gåva?
För att ge en gåva via Swish kan man scanna QR-koden i appen, eller skriva in numret som mottagare.
Swish: 123 540 21 77
BankGiro:       783-5879

För mer information kontakta föreningens sekreterare:
Kristina Wasserman.

Hur ansöker man om stöd?

Kontakta Kristina Wasserman, biträdande verksamhetschef. 

När du kontaktar oss så bokar vi in en tid för samtal där vi pratar om dina möjligheter att få ett  ekonomiskt bidrag.

Du som ansöker om stöd ska vara deltagare i NybyVisions verksamhet.                          

Stödföreningen vänder sig i första hand till personer i asylprocessen och har ett tydligt barnperspektiv. Det betyder att det i första hand är barnfamiljer som kan få del av stödet.

 

Bakgrund

NybyVision har arbetat med flyktingar i många år och det är tydligt att en tid av lång och orolig väntan, utan vardagsrutiner och gemenskap, ofta skapar stress och ohälsa. Att få en plats att komma till – och kunna ta sig till – är därför en väldigt viktig friskfaktor i en orolig tillvaro.

Föreningen NybyVisions Vänner startades 2010 och har organisationsnummer 802457-8588.

 

Ur föreningens stadgar:

3 § ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är
att stödja föreningen NybyVision (organisationsnummer 802416-3704) genom att ansvara för en social kassa ur vilken behövande deltagare i NybyVisions verksamhet kan få motiverade subventioner och ekonomiska bidrag till bland annat busskort, mediciner, deltagaravgifter vid kulturaktiviteter, utflykter och läger.

För mer information kontakta föreningens sekreterare: Kristina Wasserman.