NybyVision

– En plats där människor får växa

 

Ömsesidig integration genom meningsskapande sammanhang och personliga möten

Trygghet – Engagemang – Medmänsklighet

Aktuellt – på gång hos NybyVision

NybyVision arbetar
arbetslivsförberedande
språkstärkande
jagstärkande
hälsofrämjande
familjestödjande
integrationsfrämjande

Läs mer»

Huvudmän för NybyVision är Österledskyrkan i Gamla Uppsala och Uppsala missionsförsamling som båda tillhör Equmeniakyrkan. NybyVision är en del av huvudmännens diakonala arbete.

NybyVision har ingått ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun, med fokus på kompetenshöjande insatser för utrikesfödda personer för att främja egenmakt, integration och inträde på arbetsmarknaden.

Verksamheten bedrivs i samverkan med Studieförbundet Bilda och med medel från Uppsala kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län med flera.