Svenska på jobbet

är en kurs för dig som vill träna din svenska för att förbereda dig inför arbetslivet i Sverige

För att börja på Svenska på jobbet behöver du bli anvisad av din arbetsmarknadssekreterare på kommunen.

Kontakta oss »

Träffar på NybyVision

Svenska på jobbet förmiddag
träffas måndag, onsdag och fredag
kl. 9.00-11.30

Svenska på jobbet  eftermiddag
träffas måndag, tisdag och onsdag
kl. 13.00-15.30

Vi finns även på

Läs mer om våra arbetssätt»

Svenska på jobbet

är en arbetslivsförberedande kurs som genomförs inom ramen för överenskommelsen om partnerskap (IOP) mellan NybyVision och arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun. Kursen har fokus på kommunikativ svenskträning för arbetsplatsen.

Vi har kurser i att

  • arbeta i äldreomsorg
  • arbeta i kök
  • arbeta i barnomsorg
  • arbeta med lokalvård

 

Svenska på jobbet består av tre pass i veckan.
Två pass är kommunikativ svenskträning med arbetslivsfokus.
Det tredje tillfället består i praktisk jobbsvenska, färdighetsträning i vår ateljé.

I vår kommunikativa svenskträning fokuserar undervisningen på
yrkesområden där deltagarna bedöms ha en större chans att nå anställning i framtiden.
De områden vi främst tänker på idag är att arbeta i kök, barnomsorg, vård och omsorg samt lokalvård.
Vi tränar mycket på den muntliga kommunikationen. Att våga använda sin svenska och att våga fråga om man är osäker.

I ateljén ligger fokus på att lära sig förstå och följa instruktioner. Till en början ges mycket enkla instruktioner. När deltagaren får se sin egen lärprocess växer självförtroendet och svårighetsgraden kan öka stegvis. Under passen tränas det både på att läsa skriftliga instruktioner, att ta emot muntliga instruktioner samt att ge instruktioner vidare. Alla dessa färdigheter är essentiella för ett framtida arbetsliv.

Kursen riktar sig till utrikes födda kvinnor och män med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap som med kompletterande insatser kan öka förutsättningarna för att påskynda och främja inträdet på arbetsmarknaden. Deltagarna anvisas till insatsen via sin arbetsmarknadssekreterare på UJC (Utbildnings- och jobbcenter), Uppsala kommun.

Mål för MEIA och Svenska på jobbet

är att öka individens:

  • möjlighet att nå en egen hållbar försörjning genom arbete, studier eller entreprenörskap
  • känsla av sammanhang och upplevelse av egenmakt; att själv kunna förstå, hantera och påverka sitt liv och sin framtid,
  • möjlighet att förstå och delta i samhällslivet,
  • möjlighet att främja en god hälsa för ökad självständighet och ett hållbart arbetsliv,
  • medvetenhet om kvinnors och mäns lika rättigheter och skyldigheter samt öka möjlighet att påverka sitt liv gällande jämställdhet,
  • kunskap om och delaktighet i demokratin och öka medvetenheten om grunden för den svenska demokratin samt demokratins former.