Svenska på jobbet

är en kurs för dig som vill träna din svenska för att förbereda dig inför arbetslivet i Sverige

Om du vill börja på en förmiddagskurs eller eftermiddagskurs i Svenska på jobbet ska du prata med din arbetsmarknadssekreterare på kommunen.

Om du inte har en kontakt på kommunen kan du vända dig direkt till NybyVision så hjälper vi dig.

Svenska på jobbet är kommunikativ svenskträning för arbetsplatsen.

Kontakta oss »

Träffar på NybyVision

Svenska på jobbet förmiddag
träffas måndag, onsdag och fredag
kl. 9.00-11.30

Svenska på jobbet  eftermiddag
träffas måndag, tisdag, onsdag och torsdag
kl. 13.00-15.30

Vi finns även på

Läs mer om våra arbetssätt»

Svenska på jobbet

är en arbetslivsförberedande kurs som genomförs inom ramen för överenskommelsen om partnerskap (IOP) mellan NybyVision och arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun. Kursen har fokus på kommunikativ svenskträning för arbetsplatsen.

Svenska på jobbet riktar sig till utrikesfödda kvinnor och män i behov av språkstärkande och kompetenshöjande insatser för att främja ett snabbare inträde på arbetsmarknaden. Deltagarna anvisas till insatsen via sin arbetsmarknadssekreterare på UJC (Utbildnings- och jobbcenter), Uppsala kommun.

Man kan även läsa Svenska på jobbet som en frivillig studiecirkel.

Kursen innehåller 3-4 pass varje vecka av kommunikativ svenskträning med arbetslivsfokus.

Grupperna är max 12 personer, och utgår från både individens och gruppens behov. Samtal och delaktighet är centrala byggstenar i det pedagogiska upplägget. Fokus ligger på att träna den muntliga kommunikationsförmågan. Varje delkurs inriktar sig på beskrivning av arbetsuppgifter, aktuell lagstiftning samt träning av användbara ord och fraser inom ett specifikt yrkesområde.

Varje veckodag har ett eget tema. Kurserna omfattar en termin. I mån av plats har vi löpande intag. Som längst kan man läsa Svenska på jobbet i ett år, vilket möjliggör deltagande i samtliga delkurser:

 • Att arbeta i vård och omsorg
 • Att arbeta i kök
 • Att arbeta i barnomsorg
 • Att arbeta inom lokalvård
 • Skapande svenska – praktisk instruktionsträning
 • Arbetsmarknadskunskap

Alla deltagare får ett intyg efter genomgången kurs.

För information om Svenska på jobbet kontakta Hanna Inghammar

 

Mål för MEIA och Svenska på jobbet

är att öka individens:

 • möjlighet att nå en egen hållbar försörjning genom arbete, studier eller entreprenörskap
 • känsla av sammanhang och upplevelse av egenmakt; att själv kunna förstå, hantera och påverka sitt liv och sin framtid,
 • möjlighet att förstå och delta i samhällslivet,
 • möjlighet att främja en god hälsa för ökad självständighet och ett hållbart arbetsliv,
 • medvetenhet om kvinnors och mäns lika rättigheter och skyldigheter samt öka möjlighet att påverka sitt liv gällande jämställdhet,
 • kunskap om och delaktighet i demokratin och öka medvetenheten om grunden för den svenska demokratin samt demokratins former.