MEIA

är en kurs för dig som vill förbereda dig inför arbetslivet i Sverige

För att börja på MEIA behöver du bli anvisad av din arbetsmarknadssekreterare på kommunen.

Bokstäverna i MEIA står för Mötesplats för EgenmaktIntegration och Arbetsliv.

Kontakta oss »

Träffar på NybyVision

MEIA lila träffas
måndag-torsdag kl. 9-12

MEIA rosa träffas
måndag-torsdag kl. 9-12

MEIA grön träffas
måndag-torsdag kl. 13-16

MEIA blå träffas
måndag-torsdag kl. 13-16

Vi finns även på

På MEIA-kursen får du bland annat lära dig om

 • arbetsliv
 • jämställdhet
 • hälsofrågor
 • familjeliv
 • demokrati
 • att delta samhället
 • motion, kroppen och vad vi äter.

Vi tränar också på att använda läsplattor och mobiltelefon (t ex appar, bank-Id, e-post) i vardagen.

Vi jobbar i mindre grupper och utgår från vad du och gruppen behöver. Samtal och delaktighet är viktigt under kursen.
Gruppen ses fyra gånger i veckan.
Alla deltagare får ett intyg efter kursen.

MEIA är en arbetslivsförberedande kurs

som genomförs inom ramen för överenskommelsen om partnerskap (IOP) mellan NybyVision och arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun.

MEIA ger en grund att stå på för att få ihop liv och vardag i ett nytt land med betoning på att hitta vägar till egen försörjning.

Arbetsliv, jämställdhet, hälsofrågor, familjeliv, omvärldskunskap, delaktighet i samhället samt träning av digital färdighet är centrala delar i kursen.

Kursen riktar sig till utrikes födda kvinnor med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap som med kompletterande insatser kan öka förutsättningarna för att påskynda och främja inträdet på arbetsmarknaden. Deltagarna anvisas till insatsen via sin arbetsmarknadssekreterare på UJC (Utbildnings- och jobbcenter), Uppsala kommun.

Kursen är upplagd i två steg

Steg 1 är en grundkurs och
Steg 2 ger möjlighet till ytterligare fördjupning.
Varje kurs omfattar en termin.

Svenska på jobbet förmiddag
träffas tisdag, onsdag och torsdag
kl. 10-12

Svenska på jobbet  eftermiddag
träffas måndag, tisdag och onsdag
kl. 13-15

Läs mer om våra arbetssätt»

Svenska på jobbet

är en kompletterande insats för våra MEIA-deltagare som INTE har andra insatser parallellt. Huvudfokus är att förbättra sin svenska.

Efter höstlovet välkomnar vi, i mån av plats, även deltagare som är inskrivna på UJC utan att vara kopplade till en MEIA-kurs.

Svenska på jobbet består av tre pass i veckan.
Två pass är kommunikativ svenskträning med arbetslivsfokus.
Det tredje tillfället består i praktisk jobbsvenska, färdighetsträning i vår ateljé.

 

 • I vår kommunikativa svenskträning fokuserar undervisningen på
  yrkesområden där deltagarna bedöms ha en större chans att nå anställning i framtiden.
  De områden vi främst tänker på idag är att arbeta i kök, barnomsorg, vård och omsorg samt lokalvård.
  Vi tränar mycket på den muntliga kommunikationen. Att våga använda sin svenska och att våga fråga om man är osäker.
 • I ateljén ligger fokus på att lära sig förstå och följa instruktioner. Till en början ges mycket enkla instruktioner. När deltagaren får se sin egen lärprocess växer självförtroendet och svårighetsgraden kan öka stegvis. Under passen tränas det både på att läsa skriftliga instruktioner, att ta emot muntliga instruktioner samt att ge instruktioner vidare. Alla dessa färdigheter är essentiella för ett framtida arbetsliv.
  Lärande sker främst genom praktiska övningar inom textilslöjden men kan även gälla andra arbetsområden.
Mål för MEIA och Svenska på jobbet

är att öka individens:

 • möjlighet att nå en egen hållbar försörjning genom arbete, studier eller entreprenörskap
 • känsla av sammanhang och upplevelse av egenmakt; att själv kunna förstå, hantera och påverka sitt liv och sin framtid,
 • möjlighet att förstå och delta i samhällslivet,
 • möjlighet att främja en god hälsa för ökad självständighet och ett hållbart arbetsliv,
 • medvetenhet om kvinnors och mäns lika rättigheter och skyldigheter samt öka möjlighet att påverka sitt liv gällande jämställdhet,
 • kunskap om och delaktighet i demokratin och öka medvetenheten om grunden för den svenska demokratin samt demokratins former.