MEIA

är en kurs för dig som vill förbereda dig inför arbetslivet i Sverige

Om du vill börja på MEIAs förmiddagskurs eller eftermiddagskurs ska du prata med din arbetsmarknadssekreterare på kommunen.

Om du inte har en kontakt på kommunen kan du vända dig direkt till NybyVision så hjälper vi dig.

MEIA sömnad, MEIA konversation & hantverk och MEIA konversation är frivilliga studiecirklar med en bredare målgrupp.

Bokstäverna i MEIA står för Mötesplats för EgenmaktIntegration och Arbetsliv.

Kontakta oss »

Träffar på NybyVision

MEIA förmiddag har träffar
måndag-fredag kl. 9-11.30

MEIA eftermiddag har träffar
måndag-torsdag kl. 13-15.30     

 

MEIA sömnad träffas
på måndagar kl. 16-18

MEIA konversation & hantverk träffas
på tisdagar kl. 13-15

MEIA konversation träffas
på torsdagar kl. 13-15

Vi finns även på

Läs mer om våra arbetssätt»

På MEIA-kursen får du bland annat lära dig om

 • arbetsliv
 • jämställdhet
 • hälsofrågor
 • familjeliv
 • demokrati
 • att delta i samhället
 • motion, kroppen och vad vi äter.

Vi tränar också på att använda läsplattor och mobiltelefon (t ex appar, bank-Id, e-post) i vardagen.

Vi jobbar i mindre grupper och utgår från vad du och gruppen behöver. Samtal och delaktighet är viktigt under kursen.
Gruppen ses fyra gånger i veckan.
Alla deltagare får ett intyg efter kursen.

MEIA är en arbetslivsförberedande kurs

som genomförs inom ramen för överenskommelsen om partnerskap (IOP) mellan NybyVision och arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun.

MEIA ger en grund att stå på för att få ihop liv och vardag i ett nytt land med betoning på att hitta vägar till egen försörjning.

Arbetsliv, jämställdhet, hälsofrågor, familjeliv, omvärldskunskap, delaktighet i samhället samt träning av digital färdighet är centrala delar i kursen.

Kursen riktar sig till utrikes födda kvinnor med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap som med kompletterande insatser kan öka förutsättningarna för att påskynda och främja inträdet på arbetsmarknaden. Deltagarna anvisas till insatsen via sin arbetsmarknadssekreterare på UJC (Utbildnings- och jobbcenter), Uppsala kommun.

Kursen är upplagd i två steg

Steg 1 är en grundkurs och
Steg 2 ger möjlighet till ytterligare fördjupning.
Varje kurs omfattar en termin.

Mål för MEIA och Svenska på jobbet

är att öka individens:

 • möjlighet att nå en egen hållbar försörjning genom arbete, studier eller entreprenörskap
 • känsla av sammanhang och upplevelse av egenmakt; att själv kunna förstå, hantera och påverka sitt liv och sin framtid,
 • möjlighet att förstå och delta i samhällslivet,
 • möjlighet att främja en god hälsa för ökad självständighet och ett hållbart arbetsliv,
 • medvetenhet om kvinnors och mäns lika rättigheter och skyldigheter samt öka möjlighet att påverka sitt liv gällande jämställdhet,
 • kunskap om och delaktighet i demokratin och öka medvetenheten om grunden för den svenska demokratin samt demokratins former.