Asyl/LMA

Du som omfattas av LMA, dvs söker asyl i Sverige eller omfattas av EU:s massflyktsdirektiv, är välkommen till  NybyVision för att träna svenska, lära dig mer om det svenska samhället, för aktiviteter och gemenskap.

NybyVision har kurser i svenska på tre olika nivåer. Vi har även samhällsorientering, sömnad och simkurs. Kurserna är gratis.

På NybyVision får du nya vänner och en plats att komma till. Om du har barn och saknar förskoleplats så kan ditt/dina barn vara i barnverksamheten ”Jollen” medan du studerar. Som inskriven deltagare kan du också få gratis juridisk rådgivning.

Kontakta oss »

På schemat

SVENSKA
Tre olika nivåer:
bas, fortsättning och hög nivå

Samhällsorienteringen (SO)
SO – Ny i Sverige
SO – Leva i Sverige
SO – Familj i Sverige

Sömnad och vardagsteknik
Skriftliga och muntliga instruktioner

Vi finns även på

Syftet med verksamheten är att vara en plats där deltagare hittar ett sammanhang som är tryggt, stabilt och välkomnande. I verksamheten finns både anställd personal och volontärer vilka alla arbetar för att utveckla deltagarnas kunskaper samt möta de frågor och reflektioner som väcks i gruppen.

Undervisningen är gratis och det är 5-10 personer i varje grupp.

De insatser för asylsökande som NybyVision erbjuder har startats ur behov och en önskan från deltagare. Många vill lära sig svenska, få kunskap om Sverige och en möjlighet att samtala om hur det är att leva här. Att lära sig att sy och få veta mer om att jobba i Sverige är också sådant som ofta efterfrågas.

På schemat

Svenska: Kurser i svenska ges på tre olika nivåer: bas, fortsättning och hög nivå.

Vi tränar på att tala, lyssna och läsa svenska. Vi använder både böcker, egenproducerat material samt olika webbsidor. Att lyssna och förstå nyheter och information på lätt svenska är en viktig del av undervisningen

Samhällsorienteringen (SO) har tre olika inriktningar

  • SO – Ny i Sverige: en grundläggande kurs om Sverige och Uppsala. Fokus på frågor om demokrati, jämställdhet, hur man hittar samhällsinformation, friskvård och sjukvård i Sverige, jobba i Sverige, grundläggande naturkunskap.
  • SO – Leva i Sverige: en fortsättningskurs för dig som inte är helt ny i Sverige. Fokus på frågor om kultur, mänskliga/barns rättigheter, demokrati, relationer, min framtid.
  • SO – Familj i Sverige: en kurs för deltagare som har minderåriga barn. Fokus på föräldrarollen, både praktiskt och relationellt. Reproduktiv hälsa, söka vård, skola och stöd för sin familj är andra centrala teman.

All SO problematiserar frågor om rättigheter, skyldigheter och jämställdhet. Den gemensamma reflektionen är viktig. Studiebesök och föreläsare från folktandvården, RFSU, mödravården, dietist, stadsbiblioteket mfl ingår också i kurserna.

Eftersom vilka som deltar i grupperna kan förändras under en termin så utgår kursplanen från en 8-veckors period. De deltagare som var med från start får sedan en fördjupning av temat. Målet är att ingen ska ha missat essentiella delar av samhällsorienteringen.

Sömnad och vardagsteknik

Genom praktiska övningar inom textilslöjd samt vardagstekniska områden utvecklar deltagarna sina kunskaper och färdigheter. Deltagarna tränas både i att följa skriftliga och muntliga instruktioner.

Samarbetspartners
  • Genom Teater Aros erbjuds deltagare att träna ”Svenska genom teater” i den sk Sprakmetoden.
  • I kursen ”Personligt ledarskap och arbetsmarknadsprogrammet” utvecklas deltagare att ta steg i sin personliga utveckling med mål att komma närmare arbetsmarknaden. Kursen ges av ”FramgångsRik Integration Konsulting i Bergslagen AB.

Gemenskap: Utöver kursverksamheten bjuder NybyVision regelbundet in till att göra saker tillsammans utanför klassrummet. Det kan t ex vara utflykter, studiebesök, fester och idrottsaktiviteter. Dessa aktiviteter bidrar också till en god stämning och fin gemenskap.

Stödjande och stärkande

Att ha ett schema och en plats att komma till har många gånger visat sig vara väldigt viktigt i en tid i livet som många gånger är fylld av mycket stress och oro. Ett viktigt mål med asylverksamheten är att deltagarna stärks i sin egenmakt för att kunna göra mer aktiva och självständiga val och på så sätt kunna påverka livssituationen för både sig själv och sin ev familj.

NybyVision erbjuder också råd och stöd i asylprocessen samt möjlighet till samtal kring sin livssituation. Genom våra väl utvecklade nätverk kan vi vid behov hjälpa vidare till externa kontakter inom framförallt civilsamhället.

Finansiering: Denna verksamhet bedrivs i huvudsak genom sk TIA-insatser dvs Tidiga insatser till asylsökande. Dessa medel fördelas av Länsstyrelsen i Uppsala län. Viss kursverksamhet bedrivs i samarbete med studieförbundet Bilda.