I år, liksom alla år, ställer vi upp Abrahams barns julkrubba på NybyVision i december. 2023 är det viktigare än någonsin för oss att fokusera på det som förenar oss, det vi kan känna gemenskap kring. Det känns fint att krubban på båda sidor omringas av deltagarnas fredsduvor.

Bredvid krubban finns texter på olika språk ur våra olika skrifter samt en kort beskrivning om Abrahams barns julkrubba på lätt svenska;

Det här är en så kallad ”julkrubba”.

En julkrubba berättar historien om Jesu födelse.

Det som är unikt med den här krubban är att texter och symboler är hämtade från Bibeln, Koranen och olika legender. På så sätt vill den visa på likheter och olikheter i olika religioner.

Synen på Jesus i olika religioner:

I judendomen är Jesus en judisk lärare, en rabbin

I Islam är Jesus en stor profet

I kristen tradition är Jesus Guds son