En viktig del i många kurser på NybyVision handlar om att närma sig arbetsmarknaden.

Att komma ut i jobb och integreras i det svenska samhället är det stora målet för många av våra deltagare.

Vår lärare Bina tog med sig sin asylgrupp på ett studiebesök till Gottsunda centrum idag.

Kommunens Utbildnings- och jobbcenter har ett kontor där som hjälper individer med jobbsökande, bl.a. att skriva CV, informera om yrken där det finns framtida jobbmöjligheter samt att lära sig att hitta och ansöka om lediga arbeten på platsbanken.

I Gottsunda centrum har även Studiefrämjandet sina lokaler Kontakten som NybyVision samarbetar med.

Föreningshuset Kontakten har öppet på vardagar kl.15-19 för att ge stöd till individer som vill träna svenska, ha hjälp med blanketter, skriva CV m.m.

Deltagarna var så nöjda med förmiddagen och tyckte att de lärt sig mycket under de båda studiebesöken.