Nu har personalen på NybyVision uppdaterat sin kunskaper kring att släcka bränder, förebygga brandrisk och informera om brandsäkerhet.

Vi tackar personalen på Viktoria för en viktig dag med mycket teori och oerhört lärorik praktik. Fullt utrustade fick vi prova olika sorters brandsläckare och brandfiltar. Sen följde några övningar där vi oförberedda fick möta scenarier av brand och samarbeta för att på bästa sätt minimera skadorna.