I Svenska på jobbet har delkurserna fokus på olika yrkesområden. En viktig del är att få möta någon som arbetar inom respektive område och ställa egna frågor om vad arbetet innebär. Vi brukar bjuda in före detta deltagare som gått ut i arbete. På så sätt får deltagarna möjlighet att möta någon vars väg till arbete kan ha flera likheter med den process man själv befinner sig i. Vi hoppas kunna väcka intresse för framtida yrken och visa på hur en realistisk väg framåt kan se ut.

Till kursen Att arbeta i vård och omsorg bjöd vi in Habib som idag arbetar på Akademiska sjukhuset. Han berättade om sin väg från asylsökande via utbildning till anställning och större trygghet för sin familj.

Habib svarade på konkreta frågor om hur det var att studera till undersköterska, om att söka jobb, hur en typisk arbetsdag ser ut, vilka arbetsuppgifter som är roligast/svårast, hur han kombinerar arbete med ansvaret för hem och familj m.m.

Samtalet avslutades med frågan; vilket budskap vill du skicka med deltagarna på NybyVision.

Hans svar kom snabbt och utan tvekan; SPRÅKET, SPRÅKET, SPRÅKET!