Den 1 december är det brandvarnarens dag.

På NybyVision passade vi på att testa brandlarmet och genomföra en utrymning.

Det gav oss anledning att prata om brandsäkerhet och rutiner vid en akut händelse.

Här på bilden syns några deltagare och personal som nu får återvända in när ”faran” är över.

Utrymningsledare idag blev Militza och Kajsa.