Covid -19 fortsätter att påverka oss alla och vi måste hjälpas åt för att minska smittspridningen! NybyVision följer noga utvecklingen i Uppsala och anpassar verksamheten utifrån rådande rekommendationer. Som deltagare får du kontinuerlig direktinformation om förändringar i verksamheten. Just nu är verksamhet igång i begränsad form. Vi har bl.a. färre kurser samtidigt, lägre antal i grupperna, olika starttider, luftigare möblering och raster utomhus.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi arbetar under pandemin.

Tänk på att:
– du måste vara helt frisk för att få komma till din lektion
– alla barn som kommer till Jollen ska vara helt friska
– du ska testa dig om du har symtom
– tvätta händerna ofta!
– undvika trängsel
– bara åka buss om du måste
– vaccination ger skydd både för dig själv och andra