Alla våra kurser på NybyVision strävar efter att öka deltagarnas känsla av egenmakt.

Att kunna cykla är en praktisk färdighet som gör dig mer självständig – och en kunskap som ingen kan ta ifrån dig.

Många kurser har också ett tydligt mål att förbereda deltagarna för arbetslivet.

Cykling gör dig mer flexibel att kunna ta dig till en arbetsplats.

Och för vissa arbeten (t.ex. anställning inom hemtjänsten) kan det vara ett krav att kunna cykla.

Vi är så glada att vara igång med höstens cykelkurs, åtta torsdagseftermiddagar i samarbete med Cykelfrämjandet.