Denna vecka lägger alla grupper på NybyVision extra fokus på VALET.

Vi berättar om demokrati och rösträtt, samtalar om det svenska systemet och informerar om riksdag, region och kommun.

Idag har kommunens demokratiambassadörer besökt MEIA, Svenska på jobbet, asylgruppen och kvinnocafét Violen. De kom med mycket material och hade även med sig ett portabelt valbås för att rent praktiskt kunna visa hur man gör när man röstar. Genom kunskap kan osäkerheten bytas mot trygghet och fler ges möjlighet att utnyttja sin rätt att rösta. Det var uppskattat hos deltagarna att få ställa frågor om valet på sitt modersmål.

Engagemanget har varit stort och tillsammans har vi lyckats reda ut ett och annat kring detta viktiga tema. Vi hoppas på ett högt valdeltagande i årets viktiga val!