Personalen på NybyVision besökte Bror Hjorts hus under en tankeväckande förmiddag. Där fick vi (många av oss för första gången) stifta bekantskap med Gittan Jönssons samhällsengagerande konst.

Stort tack för en informativ visning vars tankegods kommer att följa med oss länge.

Förutom den tillfälliga visningen besökte vi Bror Hjorts hem och ateljé för att se en viktig del av Uppsalas konstskatt.

Från Bror Hjorts hemsida: I sin konst har Gittan Jönsson (född 1948) konsekvent arbetat med ämnen som jämställdhet, orättvisor och olika levnadsvillkor. Ibland med en politisk udd, alltid genom att betrakta samtiden. Penseln och pennan riktas mot maktens män, skeenden i samhället, utsatthet och de olika villkor vi lever under beroende på varifrån vi kommer, vilket kön vi har och samhällets nedärvda normer. Ständigt med ett engagemang för de svaga och utsatta. Med skärpa och rättframhet väjer hon inte för tunga ämnen. Svåra händelser, långt borta och nära, skildras med värme och empati. Så är det nu och så har det alltid varit.

Utställningen ”Nu eller alltid”  gör nedslag i Gittan Jönssons långa och stora konstnärskap med fokus på de senaste fem åren. Som utställningstiteln anger kunde den lika gärna omfamnat ett större tidsspann.