Vår frivilliga MEIA-grupp i Gottsunda fortsätter att bekanta sig med närområdet för att öka kunskapen och delaktigheten i det lokala samhället.

Förra veckan besöktes Gottsunda kyrka där en diakon mötte upp och berättade om kyrkans verksamhet och möjlighet till stöd (t.ex. språkcafé) och vid veckans träff gjordes ett studiebesök på Gottsundabiblioteket.

Gottsundagruppen träffas i Studiefrämjandets lokaler Kontakten i Gottsunda centrum.

Om du har frågor om MEIA Gottsunda kan du vända dig till

elin.ekman-englund@nybyvision.se

kajsa.lantz-drennan@nybyvision.se