Barn och ungas hälsa är långt ifrån på topp. Enligt Generation Peps senaste

undersökning, Pep-rapporten 2022, är det endast 2 av 10 svenska barn och ungdomar

som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag. Aldrig tidigare har

det varit så viktigt att engagera sig för att främja rörelseglädje och hälsosamma

kostvanor som nu. NybyVision blir nu en del av Generation Peps folkrörelse för att inspirera

fler barn och unga till en hälsosam livsstil.

 

Om Generation Pep:

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och

skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till

Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och

långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på www.generationpep.se