I NybyVisions verksamhet för asylsökande finns det nu kurser i svenska på olika nivåer. Vi erbjuder också samhällsorientering samt sömnad & vardagsteknik. En gång i veckan kommer Teater Aros och har kurs i svenska genom teater och vi samarbetar också med ”FRI – framgångsrik integration” i en kurs om att arbeta i Sverige.

Läs mer här »