Jollen finns för asylsökande och nyanlända familjer.

I ”Stora Jollen” är det verksamhet för familjer med barn i åldern 1-5 år.
”Lilla Jollen” finns för mammor med små barn, 0-2 år.

Jollen är en plats för lek, integration, språkträning och gemenskap.
Välkommen att höra av dig!

Läs mer här »