I våra kurser MEIA och Svenska på jobbet har vi ett moment vi kallar skapande svenska. Där tränar vi på att förstå och följa instruktioner på svenska. Deltagarna tränar språket genom att utföra praktiska uppgifter. Vi skapar med våra händer medan vi tränar verb och substantiv i mängder. All kommunikation sker på svenska, även om det tar tid att nå målet – förståelsen.

Just nu syr vi varsin mobilväska och alla är angelägna att bli klara innan juluppehållet. För en del är det första gången man mäter med en linjal, klipper efter en streckad linje, trär en symaskin eller trampar på en symaskinspedal. Glädjen när man lyckas! Det är värmande att få vara med om.