Nu öppnar vi upp lokalerna igen och klassrummen fylls med deltagare.

En viktig del i terminsstart är alla inskrivningssamtal som görs.

De deltagare som anvisas från kommunen välkomnas på NybyVision i ett samtal tillsammans med sin arbetsmarknadssekreterare och sin mentor i MEIA/Svenska på jobbet. Under kursens gång följs deltagarens utveckling och upplevelse av insatsen upp genom ytterligare trepartssamtal. När kursen är slut är målet att deltagaren ska vara redo att ta nästa steg mot arbetslivet.