Onsdag den 22 mars samlades vi till årsstämma över verksamhetsåret 2022 på NybyVision.

Vi berättade om ett händelserikt år, planerade för den närmaste framtiden, valde en ny styrelse och njöt av kökets goda bakverk.

Det är gott att i ett engagerat sammanhang få summera och lägga ännu ett år till handlingarna – och samtidigt stanna upp inför den viktiga, och ofta utmanande uppgift vi har. Det är oroliga tider och behovet av en trygg plats för lärande och växande har sällan varit tydligare. Tack för att vi får känna att vi är många som bär visionen om ett öppnare, varmare och tryggare samhälle – och i vardagsarbetet knogar på i den riktningen!