I mars 2022 tog NybyVision initiativ till ett nätverk för flyktingfrågor med anledning av kriget i Ukraina.

Nätverket har mötts digitalt varannan vecka under hela året och bl.a. dryftat frågor om akuta behov, insatser för målgruppen, boendefrågor och finansiering.

I nätverket finns många civilsamhällesorganisationer samt representanter från både Uppsala kommun och Länsstyrelsen.

Upptakten för 2023 gjordes i form av ett fysiskt möte i SIUs lokaler. Det var gott att äntligen få mötas ansikte mot ansikte efter dessa månader på skärmen.

Nu fortsätter arbetet i vardagen.

Vi känner stor tacksamhet inför vetskapen att vi är många som tillsammans vill verka för ett mänskligare mottagande.