Varje termin bjuder vi in Anita och Josephine till våra kurser MEIA och Svenska på jobbet. De är båda förskollärare och arbetar med att sprida information om förskolan på ett sätt som är lätt att förstå.

Kommunen har ett uppdrag att arbeta för att fler barn ska börja i förskolan. Uppdraget fokuserar på familjer som har ett annat modersmål än svenska och grundar sig på en utredning som regeringen publicerade 2020.     I utredningen ser man att det svenska språket kan stärkas hos barn om de går i förskolan. Föräldrar i Uppsala ska veta att de har rätt till förskola, få kunskap om förskolans uppdrag och hur förskolans verksamhet ser ut. Och framför allt den språkliga vinsten med att gå i förskolan. I uppdraget ingår också att skapa samarbeten med verksamheter, företag och organisationer.

Vi är tacksamma att Anita och Josephine vill komma till oss med sin kunskap och erfarenhet av arbete i förskolan. Det blir alltid fina vardagsnära samtal som till stor del utgår från deltagarnas frågor.

Hos våra deltagare finns ofta en dröm om att få arbeta i förskola i framtiden. Då är det extra viktigt att första förskolans viktiga uppdrag och vad man behöver behärska för att arbeta där. Som vanligt vid studiebesök blir det extra tydligt att språket är en nyckelfaktor!