Sportlov i brant backe

Sportlov i brant backe

Känslan att åka pulka för allra första gången i sitt liv! Och att den första gången är i Sunnerstabacken – som är så lång och så brant. Och det går så fort att det kittlar härligt i magen. Vilka modiga deltagare, både vuxna och barn, som vågade sig på nya...
Vad är arbetsmarknadskunskap egentligen?

Vad är arbetsmarknadskunskap egentligen?

I insatsen Svenska på jobbet ingår en delkurs som heter Arbetsmarknadskunskap. Där får deltagarna nya kunskaper – och möjlighet att samtala om – hur samhälle och arbetsmarknad fungerar i Sverige. I starten av terminen gjorde eftermiddagsgruppen en gemensam...
Hälsa och motion

Hälsa och motion

I flera av våra grupper på NybyVision har vi hälsa och motion som ett återkommande inslag. Varje vecka är det idrott i missionskyrkans multihall vid ett par tillfällen. Den fysiska hälsan är så viktig för vårt välbefinnande men den är också avgörande för våra...
Välkommen på årsstämma

Välkommen på årsstämma

Den 12 mars samlas vi till årsstämma för den ideella föreningen NybyVision. Alla är välkomna att vara med. Vi träffas i NybyVisions lokaler på Odensgatan 8 i Luthagen. Om du inte är ombud önskar vi att du anmäler dig till hanna.inghammar@nybyvision.se så vi vet att...
Viktiga datum i januari

Viktiga datum i januari

På NybyVision brukar vi uppmärksamma viktiga dagar under våra gemensamma raster i cafeterian. Vi kallar det för stormöte, när alla undervisningsgrupper som finns på plats får information tillsammans, om ett samhällsviktigt ämne. Efter rasten kan samtalen fortsätta i...
Fortbildning i terminsstart

Fortbildning i terminsstart

Vårterminen 2024 har dragit igång med full fart. Personalgruppen började året med två bra fortbildningar. Vi prickade in en av vinterns vackraste dagar för utbildningen ”Nytta och vinster med utevistelse” i Sunnerstabackens friluftsområde. Stort tack till...