Vårterminen 2024 har dragit igång med full fart.

Personalgruppen började året med två bra fortbildningar.

Vi prickade in en av vinterns vackraste dagar för utbildningen ”Nytta och vinster med utevistelse” i Sunnerstabackens friluftsområde. Stort tack till Stina och Åsa från Upplandsstiftelsen för värdefulla samtal om hållbar utveckling och de globala målen i Agenda 2030 kopplat till vår vardagsverksamhet – och för inspirerande övningar.

Och så fick vi besök av Viktor, leg. psykolog vid Röda korsets behandlingscenter som talade om hur trauma kan påverka inlärning. Tack för kunskap och dialog om ett ämne som känns mycket angeläget för alla pedagoger i våra undervisningsgrupper.