I flera av våra grupper på NybyVision har vi hälsa och motion som ett återkommande inslag. Varje vecka är det idrott i missionskyrkans multihall vid ett par tillfällen. Den fysiska hälsan är så viktig för vårt välbefinnande men den är också avgörande för våra förutsättningar för att klara av ett arbete. Det finns mycket man kan göra för att påverka sin egen upplevelse av hälsa.

Vi försöker i kurserna prova på olika typer av rörelse. Förra veckan hade turen kommit till momentet dans. Ett trettiotal kvinnor övade danser från fem olika länder tillsammans med våra inbjudna proffsgäster som till vardags leder seniordans.