Deltagarna på Svenska på jobbet med temat kök fick en mycket fin och uppskattad guidning i Missionskyrkans kafé och andra lokaler.

För en del individer på kursen är en anställning i ett kök ett tydligt framtida mål. Att på nära håll få se och uppleva hur ett kafé- och konferenskök fungerar kan vara en viktig erfarenhet.

Den som ville fick även testa att spela något av instrumenten i kyrkans musikrum.

Stort tack till Anna för ett givande studiebesök!