Den 27:e februari anordnade UN Women Nätverk Uppsala och NybyVision en gemensam skaparverkstad där våra medlemmar tillverkade konstverk inspirerade av varandra och andra kvinnliga konstnärer från olika kulturer och bakgrunder. I konstutställningen visas alster i olika material som deltagare på NybyVision och medlemmar i UN Women skapat.

Konstutställningen har Vernissage den 8 mars med anledning av Internationella kvinnodagen