Vi vill erbjuda mötesplatser och möjligheter till ömsesidig integration för individer som saknar nätverk i det svenska samhället. Veteranerna är mötesplatser för dig som inte har insatser via kommunen eller arbetsförmedlingen.

Under september månad hoppas vi kunna starta vårt integrationscafé för kvinnor, våra samtalsgrupper och vår drop-in tid hos NybyVisions kurator och jurist. Vill du veta mer om vår verksamhetsgren Veteranerna? – läs mer här