Två asylgrupper på NybyVision besökte Pumphuset idag för att lära sig om vatten, hållbarhet och kretslopp.

En duktig guide berättade om hur det svenska samhället fungerar gällande vatten och avfall, med fokus på hållbarhet och hur våra vanor påverkar natur och miljö.

Hållbarhet handlar om vår vardag. Och vi kan vara med och göra skillnad!

Pumphuset är det första vattenverket i Uppsala och var i bruk 1875-1968.

Huset används idag för att utbilda olika grupper i hållbarhet och historia, med en rolig och interaktiv utställning.