Uppsalas fredspris 2023

Uppsalas fredspris 2023

FN-dagen firades som vanligt högtidligen på NybyVision med stormöte om FN och kampen för mänskliga rättigheter – historiskt och idag. Svandammens musikskola och deltagare på NybyVision underhöll med sånger om fred och fredsduvor skapades för att pryda våra...
Fredsduvor

Fredsduvor

Vi fortsätter våra samtal om fred och trygghet. När oro och rädsla griper tag i oss kan en instinkt vara att dra sig undan och stänga in sig. Men en plats som känns trygg kan vara extra viktig i en orolig tid. Att få mötas och dela oro med människor som vill mig väl....
Studiebesök från Litauen

Studiebesök från Litauen

På NybyVision har vi glädjen att ta emot många studiebesök från när och fjärran. Senast i raden av studiebesök var en grupp från Litauen som besökte Uppsala för att inhämta inspiration och kunskap i frågor om flyktingmottagande och integration. I Litauen står man...
Viktiga samtal om socialtjänsten

Viktiga samtal om socialtjänsten

Den här veckan har MEIA Gottsunda haft ett viktigt och givande besök från samhällsvägledarna Evin och Basem och kulturtolken Rahma. De jobbar inom socialtjänsten i Uppsala kommun med att informera och förklara hur socialtjänsten arbetar. Det blev ett tillfälle att...
Höstutflykt till skogen

Höstutflykt till skogen

Tillsammans med Upplandsstiftelsen har vi gjort en utflykt till Stadsskogen. Den vackra höstdagen bjöd på både solig promenad, svamp- och bärplockande, pinnbrödsgrillning samt nygräddade bullar på muurikkan. Sara från Upplandsstiftelsen undervisade oss i vilka svampar...