Rasterna på NybyVision är en viktig del av verksamheten.

Här kan samtal från lektionerna fortsätta, nya vänskapsrelationer byggas och fika intas.

Vi ska aldrig underskatta mellanrummen i livet!

Nyaste tillskottet i rastinteriören är ett schackspel. Här spelar vår praoelev Aaron med en av MEIA-deltagarna.