På NybyVision har vi glädjen att ta emot många studiebesök från när och fjärran.

Senast i raden av studiebesök var en grupp från Litauen som besökte Uppsala för att inhämta inspiration och kunskap i frågor om flyktingmottagande och integration. I Litauen står man inför stora förändringar på området då ansvaret för flyktingmottagande läggs över från nationell nivå till kommunal. Deltagarna i gruppen arbetade främst inom olika kommuner men det var även representanter från nationell nivå samt från UNHCR. Vi är tacksamma att Länsstyrelsen rekommenderat oss som en plats för studiebesök. Vi fick flera timmar av givande samtal om utmaningar och glädjeämnen i fråga om integration.