Sven-Eric har lämnat oss i sorg och saknad. Han satt i NybyVisions styrelse från 2010-2024

Sven-Eric har varit en enastående medarbetare som engagerat sig aktivt i utvecklingen av NybyVision. Han har varit medlem i styrelsen av NybyVision i många år och där representerat Uppsala Missionsförsamling. Hans kunskap och klokhet har varit av stort värde när vi utvecklat NybyVisions verksamhet. De många kontakter Sven-Eric hade genom sitt yrkesverksamma liv har även påverkat utvecklingen av NybyVision. I styrelsen har Sven-Eric varit djupt engagerad i styrningen av organisationens ekonomi. Sven-Eric har också varit mycket engagerad och framfört väsentliga synpunkter på vår utveckling med ett Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, med Uppsala Kommun. Han har med full kraft och engagemang ända till de sista dagarna deltagit aktivt i NybyVisions verksamhet.  Sven-Eric har varit trogen det arbete som vilar på en kristen och humanistisk helhetssyn på människan med viljan att främja ömsesidig integration och gemenskap mellan människor. Vi saknar honom, en varm och trogen medarbetare.                                   

Björn-Erik Erlandsson, ordförande i NybyVisions styrelse