I tider av oro vill vi tända ett ljus för fred och för trygghet.

Vi önskar fred och frid

i vår stad,

i vårt land,

i vår värld.