Nu pågår planering för fullt inför höstterminen.

Grupperna på NybyVision startar upp stegvis från 15 augusti och framåt.

Har du frågor om när respektive verksamhet börjar kan du kontakta receptionen på telefon 018-56 07 30 eller skicka ett mail till hanna.inghammar@nybyvision.se

Hoppas vi ses på NybyVision i höst!