I insatsen Svenska på jobbet ingår en delkurs som heter Arbetsmarknadskunskap.

Där får deltagarna nya kunskaper – och möjlighet att samtala om – hur samhälle och arbetsmarknad fungerar i Sverige. I starten av terminen gjorde eftermiddagsgruppen en gemensam brainstorming om vad arbetsmarknadskunskap egentligen är. Och vad de önskar gå igenom under kursen. Elin antecknade och fotade av tavlan efter avslutad lektion. Som ni ser är det ett digert program som väntar under terminen.