Självförsvar är allt du gör för att skydda och försvara dig!

På MEIA har deltagarna idag fått prova på självförsvar tillsammans med instruktören Rebecca.

Vi har även fört samtal om varför det kan vara bra att prata om självförsvar och att öva på det i en trygg miljö.

Självförsvar handlar bl.a. om att träna på att hantera hotfulla situationer – för att känna sig mer trygg.

Med hjälp av självförsvar kan du bättre skydda dig själv vid ett angrepp eller överfall.

Det behöver det inte alltid vara ett fysiskt angrepp, det kan även vara verbalt våld.