Den 12 mars samlas vi till årsstämma för den ideella föreningen NybyVision.

Alla är välkomna att vara med.

Vi träffas i NybyVisions lokaler på Odensgatan 8 i Luthagen.

Om du inte är ombud önskar vi att du anmäler dig till hanna.inghammar@nybyvision.se så vi vet att fikat räcker till alla som kommer!

I direkt anslutning till årsstämman håller vi även stämma för stödföreningen NybyVisions vänner.