Den här veckan har MEIA Gottsunda haft ett viktigt och givande besök från samhällsvägledarna Evin och Basem och kulturtolken Rahma. De jobbar inom socialtjänsten i Uppsala kommun med att informera och förklara hur socialtjänsten arbetar.

Det blev ett tillfälle att ställa frågor och få mer förståelse hur processerna ser ut i arbetet på socialtjänsten. Vi pratade om lagar och hur man tänker i Sverige när man alltid ska utgå från barnets bästa.

Socialtjänsten finns för att ge stöd och hjälp till familjer.

Man kan kontakta samhällsvägledarna om man t ex är orolig för sitt barn, vill ha hjälp att förstå socialtjänsten eller behöver stöd i att vara förälder. Kulturtolkarna känner det svenska samhället och pratar både svenska och andra språk. De kan t ex följa med på möten med socialtjänsten. Vill du läsa mer om kulturtolkarnas uppdrag kan du trycka på länken nedan.

Vi på NybyVision ser framemot mer samverkan med samhällvägledarna framöver!

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/stod-till-barn-ungdom-och-familj/barn-och-unga/samhallsvagledare-och-kulturtolkar/