30-års jubileum på NybyVision

30-års jubileum på NybyVision

Det är 30 års sedan NybyVision startade som ett grannsamverkansprojekt i Nyby Gård. Detta vill vi uppmärksamma på olika sätt under hösten – givetvis anpassat till aktuellt läge gällande pågående pandemi. Här under fliken På gång lovar vi att meddela när vi ser...
På gång inom MEIA

På gång inom MEIA

Nu är alla fyra MEIA-grupper igång för terminen! Under september startar vi våra helt nya grupper i MEIAplus.  MEIA står för Mötesplats för egenmakt, integration och arbetsliv. Vill du veta mer om våra MEIA-grupper läs mer här »
Covid är inte över än…

Covid är inte över än…

Covid -19 fortsätter att påverka oss alla och vi måste hjälpas åt för att minska smittspridningen! NybyVision följer noga utvecklingen i Uppsala och anpassar verksamheten utifrån rådande rekommendationer. Som deltagare får du kontinuerlig direktinformation om...
På gång i Jollen

På gång i Jollen

Jollen finns för asylsökande och nyanlända familjer. I ”Stora Jollen” är det verksamhet för familjer med barn i åldern 1-5 år. ”Lilla Jollen” finns för mammor med små barn, 0-2 år. Jollen är en plats för lek, integration, språkträning och gemenskap. Välkommen att höra...
På gång i Asyl-verksamheten

På gång i Asyl-verksamheten

I NybyVisions verksamhet för asylsökande finns det nu kurser i svenska på olika nivåer. Vi erbjuder också samhällsorientering samt sömnad & vardagsteknik. En gång i veckan kommer Teater Aros och har kurs i svenska genom teater och vi samarbetar också med ”FRI –...
På gång hos Veteranerna

På gång hos Veteranerna

Vi vill erbjuda mötesplatser och möjligheter till ömsesidig integration för individer som saknar nätverk i det svenska samhället. Veteranerna är mötesplatser för dig som inte har insatser via kommunen eller arbetsförmedlingen. Under september månad hoppas vi kunna...