Samtal vid valstugorna

Samtal vid valstugorna

Förberedelserna inför valet fortsätter in i det sista. Efter att ha ägnat veckan åt information blev det till slut dags att besöka valstugorna och ställa sina frågor till politikerna själva. Ett bra tillfälle att repetera det vi lärt oss och att träffa människorna...
Information om valet

Information om valet

Denna vecka lägger alla grupper på NybyVision extra fokus på VALET. Vi berättar om demokrati och rösträtt, samtalar om det svenska systemet och informerar om riksdag, region och kommun. Idag har kommunens demokratiambassadörer besökt MEIA, Svenska på jobbet,...
Barnens Å-hus på pop up!

Barnens Å-hus på pop up!

I lördags fick NybyVision besök av Barnens Å-hus som den här hösten arbetar med en mobil konstverkstad runt om i Uppsala. Vid första tillfället var temat ”Det blommar på NybyVision”  – och det gjorde det verkligen! Tack alla som var med och skapade...
30-års jubileum på NybyVision

30-års jubileum på NybyVision

Det är 30 års sedan NybyVision startade som ett grannsamverkansprojekt i Nyby Gård. Detta vill vi uppmärksamma på olika sätt under hösten – givetvis anpassat till aktuellt läge gällande pågående pandemi. Här under fliken På gång lovar vi att meddela när vi ser...
På gång inom MEIA

På gång inom MEIA

Nu är alla fyra MEIA-grupper igång för terminen! Under september startar vi våra helt nya grupper i MEIAplus.  MEIA står för Mötesplats för egenmakt, integration och arbetsliv. Vill du veta mer om våra MEIA-grupper läs mer här »
Covid är inte över än…

Covid är inte över än…

Covid -19 fortsätter att påverka oss alla och vi måste hjälpas åt för att minska smittspridningen! NybyVision följer noga utvecklingen i Uppsala och anpassar verksamheten utifrån rådande rekommendationer. Som deltagare får du kontinuerlig direktinformation om...