Vi har uppmärksammat årsdagen av mordet på Fadime Sahindal under stormöten på rasterna på NybyVision.

Anna-Lena berättade först om Fadimes liv och det som hände henne i sin kamp för frihet. Därefter tittade vi på RFSUs film om hedersrelaterat våld och förtryck tillsammans. Filmen finns på många olika språk på RFSUs hemsida. I klassrummen efter rasten fanns möjlighet att prata vidare om detta viktiga och svåra ämne med hjälp av ett samtalsmaterial framtaget som komplement till filmen.

Hedersrelaterat förtryck och våld är när släkt eller familjemedlemmar bestämmer över någon annans kropp, sexualitet och liv. Ibland sker det med hot, våld och tvång.

Hedersrelaterat förtryck och våld ser olika ut för olika personer. Alla inskränkningar på individens rätt att bestämma över sitt eget liv, sin kropp och sin sexualitet är brott mot de mänskliga rättigheterna.

Kvinnor och HBTQ-personer är mest utsatta i en hederskontext. Men även män utsätts. Personer med funktionsnedsättning är också extra utsatta.

Det kan kännas svårt att söka stöd och berätta om sin situation. Oro för att det inte ska hjälpa, att situationen ska förvärras, eller en känsla av att svika sin familj påverkar. Man kan t.ex. vända sig till skolan, ungdomsmottagningen, eller särskilda organisationer som jobbar med heder. Man kan också ringa Kvinnofridslinjen på
020-50 50 50.

På NybyVision finns kurator Kajsa och flera andra personer i personalen med utbildning och erfarenhet av samtal. Prata gärna med oss