På domsöndagen firade NybyVision gudstjänst i Österledskyrkan med tema Social hållbarhet.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle, med hög tolerans och där människors lika värde står i fokus.

Detta kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och tillåts vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Under veckan före gudstjänsten har pedagoger intervjuat deltagare i olika grupper på NybyVision om vad man behöver för att leva ett gott liv i Sverige.

En packad resväska med deltagarnas svar tillsammans med en svensk flagga fick ligga till grund för det samtal som fördes i predikan.

Om vi menar allvar med vår önskan om ett social hållbart samhälle finns det ingen genväg förbi att arbeta med tillit och delaktighet för alla!