Första MEIA-gruppen avslutad!

Första MEIA-gruppen avslutad!

Nu har första kullen av MEIA-grupperna avslutat sin kurs. Det här var vår pilotgrupp. De har fått gå lite längre pga rådande pandemi. Det har varit en utmanande tid att leda en pilotgrupp i men tror vi alla lärt oss väldigt mycket. Vi önskar de första MEIORNA lycka...