Vår hälsogrupp inom veteranerna avslutar terminen med en utflyktsdag.

15 äventyrssugna kvinnor möttes på centralstationen i morse för att leta reda på rätt buss till Wiks slott.

Friluftsfrämjandet och Upplandsstiftelsen ansvarar för en heldag inkl. guidning och lunch.

Varmt tack för gott samarbete!